FRT File

? Cách mở file .FRT? Những phần mềm mở file .FRT và sửa file lỗi. Convert N/A FRT file sang định dạng khác.

.FRT File Extension

   
File name FRT File
File Type FoxPro Report Memo
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (8 Bình chọn)

File .FRT là file gì?

FRT là Text Files - FoxPro Report Memo, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa các ghi chú văn bản về một báo cáo (file .FRX) tạo ra từ một cơ sở dữ liệu FoxPro

What is a FRT file?

Contains textual notes about a report (.FRX file) generated from a FoxPro database

Cách mở .FRT file

Để mở file .FRT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FRT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FRT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FRT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual FoxPro
  • KOMPAS
  • KOMPAS
  • Microsoft Office
  • ADLForms
  • Mapa Europy
  • Mapa Europy

Chuyển đổi file .FRT

File .FRT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *