FRW File

? Cách mở file .FRW? Những phần mềm mở file .FRW và sửa file lỗi. Convert Text and Binary FRW file sang định dạng khác.

.FRW File Extension

   
File name FRW File
File Type RollerCoaster Tycoon 3 Fireworks Effects File
Nhà phát triển Atari
Phân loại Game Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .FRW là file gì?

FRW là Game Files - RollerCoaster Tycoon 3 Fireworks Effects File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Atari.

tập tin một FRW là một tệp dữ liệu được sử dụng bởi RollerCoaster Tycoon 3 (RCT3), một trò chơi mô phỏng công viên giải trí được phát triển bởi Atari. Nó lưu trữ thuộc tính của hiệu ứng pháo hoa, trong đó bao gồm số lượng của các hạt, ghi kích thước, hiệu ứng âm thanh, và màu sắc của pháo hoa trong trò chơi. file FRW được sử dụng cho một loạt các loại pháo hoa, pháo sáng như xanh lửa, sấm sét màu xanh, ruồi lửa, bình minh đỏ, ngôi sao bùng nổ, và đài phun nước hình xoắn ốc.

What is a FRW file?

An FRW file is a data file used by RollerCoaster Tycoon 3 (RCT3), a theme park simulation game developed by Atari. It stores properties of fireworks effects, which include the number of particles, burn size, sound effects, and color of fireworks in the game. FRW files are used for a variety of firework types, such as blue fire flares, blue thunder, fire flies, red dawn, star burst, and spiral fountain.

Cách mở .FRW file

Để mở file .FRW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FRW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FRW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FRW do người dùng đóng góp.

  • Atari RollerCoaster Tycoon 3
  • FormFlow
  • FormFlow
  • SimPRO PlugInLauncher

Chuyển đổi file .FRW

File .FRW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *