FRX File

? Cách mở file .FRX? Những phần mềm mở file .FRX và sửa file lỗi. Convert Binary FRX file sang định dạng khác.

.FRX File Extension

   
File name FRX File
File Type 1Visual Basic Binary Form File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (18 Bình chọn)

File .FRX là file gì?

FRX là Developer Files - 1Visual Basic Binary Form File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Lưu trữ thông tin nhị phân cho một hình thức Visual Basic, chẳng hạn như biểu tượng và đồ họa; tương tự như một tập tin .FRM, nhưng tiết kiệm chỉ dữ liệu nhị phân cho các hình thức tạo ra với Visual Basic; đôi khi có thể bị xóa bằng tay nếu không có dữ liệu nhị phân được lưu.

What is a FRX file?

Stores the binary information for a Visual Basic form, such as icons and graphics; similar to a .FRM file, but saves only binary data for forms created with Visual Basic; sometimes may be manually deleted if no binary data is saved.

Cách mở .FRX file

Để mở file .FRX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FRX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FRX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FRX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual FoxPro
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • FastReport.Net Designer
  • FrontRow

Chuyển đổi file .FRX

File .FRX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *