FRY File

? Cách mở file .FRY? Những phần mềm mở file .FRY và sửa file lỗi. Convert Binary FRY file sang định dạng khác.

.FRY File Extension

   
File name FRY File
File Type fryrender Scene File
Nhà phát triển RandomControl
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .FRY là file gì?

FRY là 3D Image Files - fryrender Scene File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi RandomControl.

tập tin cảnh 3D tạo ra bởi fryrender, một chương trình được sử dụng để vẽ ánh sáng photorealistic; chứa một cảnh 3D đã được xuất khẩu từ một chương trình xây dựng mô hình như 3ds Max (với các plug-in fryrender); có thể được chế biến thành một .DSI phổ tập tin bản đồ, sau đó được sử dụng để tạo ra hình ảnh render thức.

What is a FRY file?

3D scene file created by fryrender, a program used for photorealistic light rendering; contains a 3D scene that was exported from a modeling program such as 3ds Max (with the fryrender plug-in); can be processed into a .DSI spectral map file, which then is used to produce the final rendered image.

Cách mở .FRY file

Để mở file .FRY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FRY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FRY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FRY do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • RandomControl FRYRENDER
  • RandomControl FRYRENDER

Chuyển đổi file .FRY

File .FRY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *