FS File

? Cách mở file .FS? Những phần mềm mở file .FS và sửa file lỗi. Convert Text FS file sang định dạng khác.

.FS File Extension

   
File name FS File
File Type 1Visual F# Source File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (29 Bình chọn)

File .FS là file gì?

FS là Developer Files - 1Visual F# Source File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

tập tin mã nguồn viết bằng Microsoft F # (phát âm là "F Sharp") ngôn ngữ lập trình, mà là một biến thể của ngôn ngữ ML; có thể được viết bằng cách sử dụng F # thành phần trực quan của Microsoft Visual Studio 2010; được sử dụng để biên soạn F # mã vào .DLL hoặc .EXE thực thi chương trình.

What is a FS file?

Source code file written in Microsoft's F# (pronounced "F Sharp") programming language, which is a variant of the ML language; can be written using the Visual F# component of Microsoft Visual Studio 2010; used for compiling F# code into .DLL or .EXE program executables.

Cách mở .FS file

Để mở file .FS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Xamarin Studio
  • Xamarin Studio
  • Microsoft Application Virtualization
  • Kryptel Enterprise Edition
  • CompuPic Pro
  • CompuPic Pro

Chuyển đổi file .FS

File .FS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *