FS2 File

? Cách mở file .FS2? Những phần mềm mở file .FS2 và sửa file lỗi. Convert N/A FS2 file sang định dạng khác.

.FS2 File Extension

   
File name FS2 File
File Type FreeSpace 2 Saved Mission File
Nhà phát triển Interplay
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .FS2 là file gì?

FS2 là Game Files - FreeSpace 2 Saved Mission File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Interplay.

Trò chơi được lưu trong FreeSpace 2, một trò chơi mô phỏng chiến đấu không gian phát hành vào năm 1999; sử dụng để tiếp tục tiến bộ trong một nhiệm vụ cụ thể; có thể được mở trong FreeSpace 2 hoặc chỉnh sửa với FRED 2, biên tập viên FreeSpace 2.

What is a FS2 file?

Game saved in FreeSpace 2, a space combat simulation game released in 1999; used to resume progress in a specific mission; can be opened in FreeSpace 2 or edited with FRED 2, the FreeSpace 2 editor.

Cách mở .FS2 file

Để mở file .FS2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FS2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FS2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FS2 do người dùng đóng góp.

  • Furcadia FOX Editor
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • FSICO

Chuyển đổi file .FS2

File .FS2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *