FSA File

? Cách mở file .FSA? Những phần mềm mở file .FSA và sửa file lỗi. Convert N/A FSA file sang định dạng khác.

.FSA File Extension

   
File name FSA File
File Type Fragment Analysis Data File
Nhà phát triển Applied Biosystems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .FSA là file gì?

FSA là Data Files - Fragment Analysis Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Applied Biosystems.

tập tin một FSA là một tệp dữ liệu phân tích đoạn tạo ra bởi bộ sắp xếp dãy và máy phân tích DNA, chẳng hạn như phân tích di truyền 3500 và 3130. Nó chứa hồ sơ electropherogram của mảnh khuếch đại cùng với những mô hình và máy dùng để thu thập dữ liệu và bắt đầu và dừng thời điểm chạy. file FSA được lưu trong các định dạng tập tin ABIF độc quyền trong đó mỗi phần tử dữ liệu được liên kết với một thẻ tương tự như cặp khóa-giá trị.

What is a FSA file?

An FSA file is a fragment analysis data file created by DNA sequencers and analyzers, such as the 3500 and 3130 Genetic Analyzers. It contains electropherogram records of amplified fragments along with the model and machine used to collect the data and the start and stop time of the run. FSA files are saved in the proprietary ABIF file format where each element of data is associated with a tag similar to key-value pairs.

Cách mở .FSA file

Để mở file .FSA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FSA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FSA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FSA do người dùng đóng góp.

  • FSA2PS
  • Peak Scanner Software
  • Peak Scanner Software
  • SnapGene Viewer
  • Accident Reconstruction Professional
  • Unipro UGENE
  • Unipro UGENE

Chuyển đổi file .FSA

File .FSA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *