FSSCRIPT File

? Cách mở file .FSSCRIPT? Những phần mềm mở file .FSSCRIPT và sửa file lỗi. Convert Text FSSCRIPT file sang định dạng khác.

.FSSCRIPT File Extension

   
File name FSSCRIPT File
File Type Visual F# Script
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .FSSCRIPT là file gì?

FSSCRIPT là Developer Files - Visual F# Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Script viết bằng F #, một ngôn ngữ lập trình chức năng chính thức giới thiệu với Visual Studio 2010; có nghĩa là để được chạy với chế độ "F # Interactive" trong Visual Studio; sử dụng để thực hiện kịch bản F # mã chứ không phải biên dịch nó thành một tập tin DLL hoặc .EXE.

What is a FSSCRIPT file?

Script written in F#, a functional programming language formally introduced with Visual Studio 2010; meant to be run with the "F# Interactive" mode in Visual Studio; used for executing scripted F# code rather than compiling it into a .DLL or .EXE file.

Cách mở .FSSCRIPT file

Để mở file .FSSCRIPT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FSSCRIPT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FSSCRIPT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FSSCRIPT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio Code
  • Microsoft Visual Studio Code
  • Microsoft Visual Studio CTP

Chuyển đổi file .FSSCRIPT

File .FSSCRIPT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *