FST File

? Cách mở file .FST? Những phần mềm mở file .FST và sửa file lỗi. Convert N/A FST file sang định dạng khác.

.FST File Extension

   
File name FST File
File Type 1FL Studio State File
Nhà phát triển Image-Line
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (18 Bình chọn)

File .FST là file gì?

FST là Settings Files - 1FL Studio State File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Image-Line.

tập tin Nhà nước tạo ra và được sử dụng bởi FL Studio, một ứng dụng sản xuất âm nhạc cho phép người dùng soạn sắp xếp, ghi lại và chỉnh sửa âm nhạc; chứa máy phát điện, máy trộn, và các hiệu ứng cài đặt trước cùng với các thiết lập kênh.

What is a FST file?

State file created and used by FL Studio, a music production application that enables users to compose arrange, record, and edit music; contains generator, mixer, and effects presets along with channel settings.

Cách mở .FST file

Để mở file .FST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FST do người dùng đóng góp.

  • Image-Line FL Studio
  • FL Studio
  • FL Studio
  • Lotus FastSiteR
  • ConEst Electrical Formulas
  • Easylink FLP Provider
  • Easylink FLP Provider

Chuyển đổi file .FST

File .FST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *