FSTAB File

? Cách mở file .FSTAB? Những phần mềm mở file .FSTAB và sửa file lỗi. Convert Text FSTAB file sang định dạng khác.

.FSTAB File Extension

   
File name FSTAB File
File Type File Systems Table File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.1 ★ (7 Bình chọn)

File .FSTAB là file gì?

FSTAB là Data Files - File Systems Table File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin cấu hình hệ thống được sử dụng bởi các bản phân phối Linux khác nhau, chẳng hạn như Debian, và Android (phiên bản 2.2 và cao hơn) các thiết bị; sử dụng để xác định cách đĩa, phân vùng đĩa, và các hệ thống tập tin từ xa có sẵn nên được khởi tạo hoặc tích hợp vào hệ thống tập tin của hệ thống.

What is a FSTAB file?

System configuration file used by various Linux distributions, such as Debian, and Android (version 2.2 and later) devices; used to define how available disks, disk partitions, and remote file systems should be initialized or integrated into the system's file system.

Cách mở .FSTAB file

Để mở file .FSTAB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FSTAB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FSTAB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FSTAB do người dùng đóng góp.

  • Speed Software Root Explorer
  • mount
  • mount
  • JRummy Apps Root Browser

Chuyển đổi file .FSTAB

File .FSTAB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *