FSX File

? Cách mở file .FSX? Những phần mềm mở file .FSX và sửa file lỗi. Convert Text FSX file sang định dạng khác.

.FSX File Extension

   
File name FSX File
File Type Visual F# Script File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .FSX là file gì?

FSX là Developer Files - Visual F# Script File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Script viết bằng F # (phát âm là "F Sharp"), một ngôn ngữ lập trình chức năng chính thức được giới thiệu bởi Microsoft với Visual Studio 2010; có thể chạy với các thành phần "F # Interactive" của Visual Studio; sử dụng cho các kịch bản F # mã thay vì biên dịch nó.

What is a FSX file?

Script written in F# (pronounced "F Sharp"), a functional programming language formally introduced by Microsoft with Visual Studio 2010; can be run with the "F# Interactive" component of Visual Studio; used for scripting F# code instead of compiling it.

Cách mở .FSX file

Để mở file .FSX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FSX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FSX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FSX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Xamarin Studio
  • Xamarin Studio
  • KMPlayer
  • Media Player Classic
  • Microsoft Visual Studio Code
  • Microsoft Visual Studio Code

Chuyển đổi file .FSX

File .FSX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *