FT File

? Cách mở file .FT? Những phần mềm mở file .FT và sửa file lỗi. Convert Binary FT file sang định dạng khác.

.FT File Extension

   
File name FT File
File Type Edgecam Feature Template
Nhà phát triển Planit Software
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .FT là file gì?

FT là Settings Files - Edgecam Feature Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Planit Software.

Tập tin được sử dụng bởi Edgecam, một Sản xuất chương trình Computer-Aided (CAM) được sử dụng để thiết kế bộ phận sản xuất và tạo ra mã để máy chúng Numerical Control (NC); chứa thông tin hình học trong một định dạng XML mô tả một loạt các tính năng tương tự machinable và các thuộc tính chung của họ.

What is a FT file?

File used by Edgecam, a Computer-Aided Manufacturing (CAM) program used for designing manufacturing parts and generating Numerical Control (NC) code to machine them; contains geometric information in an XML format describing a range of similar machinable features and their common attributes.

Cách mở .FT file

Để mở file .FT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FT do người dùng đóng góp.

  • Planit Edgecam
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .FT

File .FT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *