FWACTIONB File

? Cách mở file .FWACTIONB? Những phần mềm mở file .FWACTIONB và sửa file lỗi. Convert N/A FWACTIONB file sang định dạng khác.

.FWACTIONB File Extension

   
File name FWACTIONB File
File Type Freeway Action Bundle File
Nhà phát triển Softpress
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .FWACTIONB là file gì?

FWACTIONB là Plugin Files - Freeway Action Bundle File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Softpress.

bó hành động tạo ra và được sử dụng bởi Freeway Pro, một ứng dụng cho phép người dùng tạo ra các trang web mà không cần phải viết bất kỳ mã; chứa một hoặc nhiều hành động có thể được thêm vào một tài liệu .FREEWAY để thêm chức năng cho website mà không thể được tạo ra thông qua giao diện của Freeway Pro.

What is a FWACTIONB file?

Action bundle created and used by Freeway Pro, an app that allows users to create websites without having to write any code; contains one or more actions that can be added to a .FREEWAY document in order to add functionality to the website that can't be created through Freeway Pro's interface.

Cách mở .FWACTIONB file

Để mở file .FWACTIONB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FWACTIONB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FWACTIONB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FWACTIONB do người dùng đóng góp.

  • Softpress Freeway Pro

Chuyển đổi file .FWACTIONB

File .FWACTIONB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *