FWBACKUP File

? Cách mở file .FWBACKUP? Những phần mềm mở file .FWBACKUP và sửa file lỗi. Convert N/A FWBACKUP file sang định dạng khác.

.FWBACKUP File Extension

   
File name FWBACKUP File
File Type Freeway Backup
Nhà phát triển Softpress
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .FWBACKUP là file gì?

FWBACKUP là Backup Files - Freeway Backup, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Softpress.

tập tin sao lưu được tạo ra và được sử dụng bởi Freeway Pro, một ứng dụng OS X cho phép người dùng tạo ra các trang web mà không cần mã hóa; chứa một bản sao của một tài liệu .FREEWAY.

What is a FWBACKUP file?

Backup file created and used by Freeway Pro, an OS X app that allows users to create websites without coding; contains a copy of a .FREEWAY document.

Cách mở .FWBACKUP file

Để mở file .FWBACKUP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FWBACKUP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FWBACKUP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FWBACKUP do người dùng đóng góp.

  • Softpress Freeway Pro

Chuyển đổi file .FWBACKUP

File .FWBACKUP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *