FWD File

? Cách mở file .FWD? Những phần mềm mở file .FWD và sửa file lỗi. Convert N/A FWD file sang định dạng khác.

.FWD File Extension

   
File name FWD File
File Type RollerCoaster Tycoon 3 Fireworks Display File
Nhà phát triển Atari
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .FWD là file gì?

FWD là Game Files - RollerCoaster Tycoon 3 Fireworks Display File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Atari.

pháo hoa tùy chỉnh hiển thị được tạo bởi RollerCoaster Tycoon 3, một trò chơi mô phỏng công viên giải trí được phát triển bởi Atari; chứa các hướng dẫn để hiển thị một tùy chỉnh pháo hoa thể hiện trong trò chơi bao gồm những loại pháo hoa để sử dụng và khi sử dụng chúng.

What is a FWD file?

Custom fireworks display created by RollerCoaster Tycoon 3, a theme park simulation game developed by Atari; contains instructions for displaying a custom fireworks show within the game including what types of fireworks to use and when to use them.

Cách mở .FWD file

Để mở file .FWD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FWD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FWD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FWD do người dùng đóng góp.

  • Atari RollerCoaster Tycoon 3
  • SIMATIC ProTool/Pro RT
  • SIMATIC ProTool/Pro RT
  • Primavera Look
  • FRWD Replayer
  • Frew
  • Frew

Chuyển đổi file .FWD

File .FWD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *