FXCPROJ File

? Cách mở file .FXCPROJ? Những phần mềm mở file .FXCPROJ và sửa file lỗi. Convert Text FXCPROJ file sang định dạng khác.

.FXCPROJ File Extension

   
File name FXCPROJ File
File Type FX Composer Project File
Nhà phát triển NVIDIA
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .FXCPROJ là file gì?

FXCPROJ là Developer Files - FX Composer Project File, dưới định dạng Text được phát triển bởi NVIDIA.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Composer FX, một IDE sử dụng để tạo bóng đổ, trong đó xác định làm thế nào để làm cho đồ họa trên GPU phần cứng; có thể chứa tham chiếu đến file 3D đối tượng (.dae, .3 ds, .FBX, obj, .X) cũng như thông số kỹ thuật về cách thức các đối tượng 3D xuất hiện; hỗ trợ HLSL, COLLADA FX Cg, và ngôn ngữ CgFX.

What is a FXCPROJ file?

Project file created by FX Composer, an IDE used for creating shaders, which define how to render graphics on hardware GPUs; may contain references to 3D object files (.DAE, .3DS, .FBX, .OBJ, .X) as well as specifications for how the 3D objects appear; supports HLSL, COLLADA FX Cg, and CgFX languages.

Cách mở .FXCPROJ file

Để mở file .FXCPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FXCPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FXCPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FXCPROJ do người dùng đóng góp.

  • NVIDIA FX Composer

Chuyển đổi file .FXCPROJ

File .FXCPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *