FXF File

? Cách mở file .FXF? Những phần mềm mở file .FXF và sửa file lỗi. Convert N/A FXF file sang định dạng khác.

.FXF File Extension

   
File name FXF File
File Type BigFix Action File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .FXF là file gì?

FXF là Data Files - BigFix Action File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

tập tin được tạo ra bởi hành động BigFix, một bộ các chương trình phần mềm sử dụng để quản lý các bản cập nhật hệ thống an ninh và phần mềm; chứa một hành động được gửi từ Console BigFix đến BigFix Server.

What is a FXF file?

Action file created by BigFix, a suite of software programs used to manage systems security and software updates; contains an action that are sent from the BigFix Console to the BigFix Server.

Cách mở .FXF file

Để mở file .FXF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FXF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FXF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FXF do người dùng đóng góp.

  • IBM BigFix Console
  • Triscape FxFoto
  • Triscape FxFoto
  • StaudenCD

Chuyển đổi file .FXF

File .FXF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *