FXG File

? Cách mở file .FXG? Những phần mềm mở file .FXG và sửa file lỗi. Convert XML FXG file sang định dạng khác.

.FXG File Extension

   
File name FXG File
File Type 1Flash XML Graphics File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Vector Image Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (11 Bình chọn)

File .FXG là file gì?

FXG là Vector Image Files - 1Flash XML Graphics File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Adobe Systems.

định dạng tập tin trao đổi đồ họa được phát triển bởi Adobe cho nền tảng Flash; dựa trên một tập hợp con của MXML, một ngôn ngữ lập trình dựa trên XML được sử dụng bởi các khuôn khổ FLEX; hỗ trợ đối tượng đồ họa, biểu tượng, hiệu ứng raster, và phông chữ.

What is a FXG file?

Graphic interchange file format developed by Adobe for the Flash platform; based on a subset of MXML, an XML-based programming language used by the FLEX framework; supports graphical objects, symbols, raster effects, and fonts.

Cách mở .FXG file

Để mở file .FXG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FXG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FXG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FXG do người dùng đóng góp.

  • Adobe Flash Builder 4.7 Premium
  • Adobe Illustrator 2020
  • Adobe Illustrator 2020
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Flash Professional CC
  • Adobe Flash Player
  • Adobe Flash Player

Chuyển đổi file .FXG

File .FXG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *