FXL File

? Cách mở file .FXL? Những phần mềm mở file .FXL và sửa file lỗi. Convert N/A FXL file sang định dạng khác.

.FXL File Extension

   
File name FXL File
File Type 1CryENGINE Facial Expression Library
Nhà phát triển Crytek
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .FXL là file gì?

FXL là 3D Image Files - 1CryENGINE Facial Expression Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Crytek.

Tập tin được tạo ra với CryENGINE SDK, một bộ công cụ chương trình được sử dụng để phát triển trò chơi 3D; tiết kiệm một thư viện của nét mặt cho một nhân vật 3D; có thể bao gồm các biểu nói hay vẻ quan tâm, hạnh phúc, giận dữ, và những người khác.

What is a FXL file?

File created with the CryENGINE SDK, a program toolkit used for developing 3D games; saves a library of facial expressions for a 3D character; can include talking expressions or looks of concern, happiness, anger, and others.

Cách mở .FXL file

Để mở file .FXL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FXL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FXL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FXL do người dùng đóng góp.

  • Crytek CryENGINE
  • Feature Definition Manager
  • Feature Definition Manager
  • FLEX PC Programmer

Chuyển đổi file .FXL

File .FXL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *