FXM File

? Cách mở file .FXM? Những phần mềm mở file .FXM và sửa file lỗi. Convert N/A FXM file sang định dạng khác.

.FXM File Extension

   
File name FXM File
File Type 1messiahStudio Motion File
Nhà phát triển pmG
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .FXM là file gì?

FXM là 3D Image Files - 1messiahStudio Motion File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi pmG.

tập tin chuyển động 3D tạo ra bởi messiahStudio, một ứng dụng được sử dụng để xây dựng mô hình nhân vật và hình ảnh động; lưu dữ liệu chuyển động cho một nhân vật trong không gian 3D; cho phép con đường xây dựng, quay và quy mô được cứu rỗi và tái sử dụng.

What is a FXM file?

3D motion file created by messiahStudio, an application used for character modeling and animation; saves motion data for a character in 3D space; enables constructed paths, rotations, and scales to be saved and reused.

Cách mở .FXM file

Để mở file .FXM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FXM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FXM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FXM do người dùng đóng góp.

  • XnView
  • My ViewPad
  • My ViewPad
  • Media Player Classic
  • PhotoPhilia

Chuyển đổi file .FXM

File .FXM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *