FZ File

? Cách mở file .FZ? Những phần mềm mở file .FZ và sửa file lỗi. Convert N/A FZ file sang định dạng khác.

.FZ File Extension

   
File name FZ File
File Type Fritzing Project File
Nhà phát triển Fritzing
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (13 Bình chọn)

File .FZ là file gì?

FZ là CAD Files - Fritzing Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Fritzing.

Tập tin được tạo ra bởi Fritzing, một ứng dụng mã nguồn mở được sử dụng để thiết kế thiết bị điện tử; tiết kiệm breadboard, sơ đồ, và quan điểm PCB cho việc thiết kế; cũng có thể lưu ghi chú nổi trên đỉnh của thiết kế, giúp chú thích quyết định thiết kế.

What is a FZ file?

File created by Fritzing, an open source application used for electronics design; saves the breadboard, schematic, and PCB views for the design; can also save floating notes on top of the design, which helps annotate design decisions.

Cách mở .FZ file

Để mở file .FZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FZ do người dùng đóng góp.

  • Fritzing
  • Fritzing
  • Fritzing

Chuyển đổi file .FZ

File .FZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *