FZA File

? Cách mở file .FZA? Những phần mềm mở file .FZA và sửa file lỗi. Convert N/A FZA file sang định dạng khác.

.FZA File Extension

   
File name FZA File
File Type Form•Z Autosave File
Nhà phát triển AutoDesSys
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .FZA là file gì?

FZA là Backup Files - Form•Z Autosave File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AutoDesSys.

Tập tin được tạo ra bởi hình thức • Z, một 3D chất rắn và bề mặt mô hình chương trình; lưu bản sao lưu của một hình thức • Dự án Z (file .FMZ) và có thể là một trong nhiều tập tin tự động lưu tạo ra khi dự án được mở ra và đang được chỉnh sửa; có thể được sử dụng để khôi phục lại trạng thái của một tập tin dự án nếu phần mềm bị treo hoặc nếu quên dùng lưu dự án.

What is a FZA file?

File created by form•Z, a 3D solids and surfaces modeling program; saves a backup of a form•Z project (.FMZ file) and may be one of several autosave files created while the project is opened and being edited; can be used to restore the state of a project file if the software crashes or if the user forgets to save the project.

Cách mở .FZA file

Để mở file .FZA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FZA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FZA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FZA do người dùng đóng góp.

  • AutoDesSys form•Z
  • form-Z
  • form-Z
  • Media Player Classic
  • formZR Free
  • formZR
  • formZR

Chuyển đổi file .FZA

File .FZA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *