FZB File

? Cách mở file .FZB? Những phần mềm mở file .FZB và sửa file lỗi. Convert N/A FZB file sang định dạng khác.

.FZB File Extension

   
File name FZB File
File Type 1Casio FZ-1 Bank Dump
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .FZB là file gì?

FZB là Audio Files - 1Casio FZ-1 Bank Dump, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

"Dump" của tất cả các dữ liệu ngân hàng âm thanh được lưu trữ trong bộ nhớ của một Casio FZ-1, một bàn phím lấy mẫu kỹ thuật số phát hành bởi Casio khoảng năm 1990.

What is a FZB file?

"Dump" of all sound bank data stored in the memory of a Casio FZ-1, a digital sampling keyboard released by Casio around 1990.

Cách mở .FZB file

Để mở file .FZB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FZB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FZB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FZB do người dùng đóng góp.

  • form-Z RenderZone
  • form-Z
  • form-Z
  • Media Player Classic
  • Fritzing
  • formZR Free
  • formZR Free

Chuyển đổi file .FZB

File .FZB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *