FZBZ File

? Cách mở file .FZBZ? Những phần mềm mở file .FZBZ và sửa file lỗi. Convert N/A FZBZ file sang định dạng khác.

.FZBZ File Extension

   
File name FZBZ File
File Type Fritzing Bundled Bin File
Nhà phát triển Fritzing
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .FZBZ là file gì?

FZBZ là Compressed Files - Fritzing Bundled Bin File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Fritzing.

tập tin bin xuất khẩu được sử dụng bởi Fritzing, một chương trình cho phép người dùng tạo ra thiết kế thiết bị điện tử tương tác; chứa thông tin về linh kiện điện tử, được lưu trữ trong các tập tin .FZP

What is a FZBZ file?

Exported bin file used by Fritzing, a program that allows users to create interactive electronics designs; contains information about electronic parts, which are stored in .FZP files

Cách mở .FZBZ file

Để mở file .FZBZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FZBZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FZBZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FZBZ do người dùng đóng góp.

  • Fritzing

Chuyển đổi file .FZBZ

File .FZBZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *