FZM File

? Cách mở file .FZM? Những phần mềm mở file .FZM và sửa file lỗi. Convert XML FZM file sang định dạng khác.

.FZM File Extension

   
File name FZM File
File Type Fritzing Module File
Nhà phát triển Fritzing
Phân loại CAD Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .FZM là file gì?

FZM là CAD Files - Fritzing Module File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Fritzing.

tập tin mô-đun tạo ra và được sử dụng bởi Fritzing, một ứng dụng mã nguồn mở sử dụng để các mạch điện tử; lưu trữ thông tin mô tả một tập hợp các bộ phận chức năng như một phần duy nhất trong Fritzing.

What is a FZM file?

Module file created and used by Fritzing, an open source application used to electronic circuits; stores information that describes a collection of parts that function as one single part in Fritzing.

Cách mở .FZM file

Để mở file .FZM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FZM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FZM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FZM do người dùng đóng góp.

  • Fritzing

Chuyển đổi file .FZM

File .FZM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *