FZP File

? Cách mở file .FZP? Những phần mềm mở file .FZP và sửa file lỗi. Convert N/A FZP file sang định dạng khác.

.FZP File Extension

   
File name FZP File
File Type 1Fritzing Part File
Nhà phát triển Fritzing
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .FZP là file gì?

FZP là CAD Files - 1Fritzing Part File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Fritzing.

Tập tin được sử dụng bởi Fritzing, một chương trình được sử dụng để tạo ra các thiết kế thiết bị điện tử tương tác; cửa hàng mô tả thông tin cho một bộ phận điện tử, có thể là bất kỳ phần nào của một mạch điện tử; cũng được lưu trữ với các file Bốn .svg có chứa các quan điểm khác nhau (breadboard, sơ đồ, PCB, và các bộ phận bin) cho phần.

What is a FZP file?

File used by Fritzing, a program used for creating interactive electronics designs; stores descriptive information for an electronics part, which can be any part of an electronics circuit; also stored with four .SVG files that contain the different views (breadboard, schematic, PCB, and parts bin) for the part.

Cách mở .FZP file

Để mở file .FZP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FZP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FZP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FZP do người dùng đóng góp.

  • Fritzing
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • form-Z
  • Fritzing
  • formZR Free
  • formZR Free

Chuyển đổi file .FZP

File .FZP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *