FZPZ File

? Cách mở file .FZPZ? Những phần mềm mở file .FZPZ và sửa file lỗi. Convert N/A FZPZ file sang định dạng khác.

.FZPZ File Extension

   
File name FZPZ File
File Type Fritzing Bundled Part File
Nhà phát triển Fritzing
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .FZPZ là file gì?

FZPZ là Compressed Files - Fritzing Bundled Part File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Fritzing.

Gói phần tập tin được sử dụng bởi Fritzing, một chương trình được sử dụng để tạo ra các thiết kế thiết bị điện tử tương tác; chứa thông tin về một bộ phận thiết bị điện tử sử dụng để tạo Printed Circuit Ban.

What is a FZPZ file?

Bundled part file used by Fritzing, a program used for creating interactive electronics designs; contains information about an electronics part used to create Printed Circuit Boards.

Cách mở .FZPZ file

Để mở file .FZPZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FZPZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FZPZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FZPZ do người dùng đóng góp.

  • Fritzing

Chuyển đổi file .FZPZ

File .FZPZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *