G1A File

G1A là Misc Files - Casio Graphing Calculator Add-in File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Casio.

.G1A File Extension

   
File name G1A File
File Type Casio Graphing Calculator Add-in File
Nhà phát triển Casio
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .G1A là file gì?

G1A là Misc Files - Casio Graphing Calculator Add-in File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Casio.

Một tập tin G1A là một tệp dữ liệu lưu trong định dạng G1A sử dụng bởi máy tính Casio vẽ đồ khác nhau, bao gồm fx-9860G, fx-9860GII, và hàng loạt máy tính fx-CG. Nó chứa một add-in, mà thường được sử dụng để thêm các trò chơi nhỏ hay các tiện ích để chọn Casio graphing calculator. file G1A được viết bằng ngôn ngữ lập trình C.

What is a G1A file?

A G1A file is a data file saved in the G1A format used by various Casio graphing calculators, including fx-9860G, fx-9860GII, and fx-CG series calculators. It contains an add-in, which is typically used to add small games or utilities to select Casio graphing calculators. G1A files are written in C programming language.

Phần mềm mở file .G1A

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .G1A do filegi.com tổng hợp.

  • fx-Manager PLUS Subscription
  • Casio FA-124
  • Casio FA-124

Chuyển đổi file .G1A

           

File .G1A có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *