G1M File

G1M là Data Files - Casio Graphing Calculator Memory File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Casio.

.G1M File Extension

   
File name G1M File
File Type Casio Graphing Calculator Memory File
Nhà phát triển Casio
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .G1M là file gì?

G1M là Data Files - Casio Graphing Calculator Memory File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Casio.

Một tập tin G1M là một tệp dữ liệu lưu trong định dạng G1M sử dụng bởi máy tính Casio vẽ đồ khác nhau, bao gồm fx-9860G, fx-9860GII, và hàng loạt máy tính fx-CG. Nó có thể chứa các loại dữ liệu khác nhau, bao gồm toàn bộ một Casio Basic hoặc chương trình C.Basic hoặc một bảng tính. file G1M thường được lưu trữ trong lưu trữ hoặc bộ nhớ chính các thư mục của một máy tính đồ họa.

What is a G1M file?

A G1M file is a data file saved in the G1M format used by various Casio graphing calculators, including fx-9860G, fx-9860GII, and fx-CG series calculators. It may contain various types of data, including an entire Casio Basic or C.Basic program or a single spreadsheet. G1M files are typically stored in the storage or main memory directories of a graphing calculator.

Phần mềm mở file .G1M

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .G1M do filegi.com tổng hợp.

  • fx-CG Manager PLUS Subscription
  • Casio FA-124
  • Casio FA-124
  • fx-Manager PLUS Subscription

Chuyển đổi file .G1M

           

File .G1M có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *