G3 File

G3 là Raster Image Files - CCITT Group 3 Fax Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi CCITT.

.G3 File Extension

   
File name G3 File
File Type CCITT Group 3 Fax Image
Nhà phát triển CCITT
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .G3 là file gì?

G3 là Raster Image Files - CCITT Group 3 Fax Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi CCITT.

hình ảnh fax được tạo ra trong định dạng nén CCITT Nhóm 3, được sử dụng cho truyền dẫn số dữ liệu fax và hỗ trợ 1 bit trên mỗi điểm ảnh; có thể được xem bởi các chương trình như GIMP và IrfanView.

What is a G3 file?

Fax image created in the CCITT Group 3 compressed format, which is used for digital transmission of fax data and supports 1 bit per pixel; can be viewed by programs such as GIMP and IrfanView.

Phần mềm mở file .G3

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .G3 do filegi.com tổng hợp.

  • IrfanView
  • ImageMagick
  • ImageMagick
  • Altium Designer
  • MysticThumbs
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Summer

Chuyển đổi file .G3

           

File .G3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *