G3 File

? Cách mở file .G3? Những phần mềm mở file .G3 và sửa file lỗi. Convert Binary G3 file sang định dạng khác.

.G3 File Extension

   
File name G3 File
File Type CCITT Group 3 Fax Image
Nhà phát triển CCITT
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .G3 là file gì?

G3 là Raster Image Files - CCITT Group 3 Fax Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi CCITT.

hình ảnh fax được tạo ra trong định dạng nén CCITT Nhóm 3, được sử dụng cho truyền dẫn số dữ liệu fax và hỗ trợ 1 bit trên mỗi điểm ảnh; có thể được xem bởi các chương trình như GIMP và IrfanView.

What is a G3 file?

Fax image created in the CCITT Group 3 compressed format, which is used for digital transmission of fax data and supports 1 bit per pixel; can be viewed by programs such as GIMP and IrfanView.

Cách mở .G3 file

Để mở file .G3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .G3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .G3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .G3 do người dùng đóng góp.

  • IrfanView
  • ImageMagick
  • ImageMagick
  • Altium Designer
  • MysticThumbs
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Summer

Chuyển đổi file .G3

File .G3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *