G64 File

? Cách mở file .G64? Những phần mềm mở file .G64 và sửa file lỗi. Convert N/A G64 file sang định dạng khác.

.G64 File Extension

   
File name G64 File
File Type Genetec Video File
Nhà phát triển Genetec
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (13 Bình chọn)

File .G64 là file gì?

G64 là Video Files - Genetec Video File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Genetec.

Một tập tin G64 là một tập tin video được lưu trong định dạng video Genetec, được sử dụng để chia sẻ hoặc video lưu trữ ghi thông qua phần mềm Security Center Genetec của. Nó có thể được chơi bởi các Genetec Video Player (trước đây là di động Lưu trữ Player), được bao gồm với Genetec Security Center.

What is a G64 file?

A G64 file is a video file saved in the Genetec video format, which is used to share or archive video recorded through Genetec's Security Center software. It can be played by the Genetec Video Player (formerly Portable Archive Player), which is included with Genetec Security Center.

Cách mở .G64 file

Để mở file .G64 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .G64 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .G64

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .G64 do người dùng đóng góp.

  • Genetec Security Center
  • RetroPlatform
  • RetroPlatform
  • WinDS PRO Apps
  • Security Desk
  • Genetec Omnicast
  • Genetec Omnicast

Chuyển đổi file .G64

File .G64 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *