G723 File

? Cách mở file .G723? Những phần mềm mở file .G723 và sửa file lỗi. Convert N/A G723 file sang định dạng khác.

.G723 File Extension

   
File name G723 File
File Type G.723 Audio File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.6 ★ (5 Bình chọn)

File .G723 là file gì?

G723 là Audio Files - G.723 Audio File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng âm thanh có chứa nguyên G.723 5-bit ADPCM (Adaptive Differential xung-Code Modulation) dữ liệu; được định nghĩa bởi CCITT (Telegraph quốc tế và Uỷ ban tư vấn điện thoại)

What is a G723 file?

Audio format that contains raw G.723 5-bit ADPCM (Adaptive Differential Pulse-Code Modulation) data; defined by the CCITT (International Telegraph and Telephone Consultative Committee)

Cách mở .G723 file

Để mở file .G723 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .G723 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .G723

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .G723 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .G723

File .G723 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *