G726 File

? Cách mở file .G726? Những phần mềm mở file .G726 và sửa file lỗi. Convert N/A G726 file sang định dạng khác.

.G726 File Extension

   
File name G726 File
File Type G.726 Audio File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .G726 là file gì?

G726 là Audio Files - G.726 Audio File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng âm thanh có chứa nguyên G.726 2, 3, 4, hoặc 5-bit ADPCM (Adaptive Differential xung-Code Modulation) dữ liệu; được định nghĩa bởi CCITT (Telegraph quốc tế và Uỷ ban tư vấn điện thoại).

What is a G726 file?

Audio format that contains raw G.726 2, 3, 4, or 5-bit ADPCM (Adaptive Differential Pulse-Code Modulation) data; defined by the CCITT (International Telegraph and Telephone Consultative Committee).

Cách mở .G726 file

Để mở file .G726 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .G726 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .G726

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .G726 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .G726

File .G726 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *