G726 File

G726 là Audio Files - G.726 Audio File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.G726 File Extension

   
File name G726 File
File Type G.726 Audio File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .G726 là file gì?

G726 là Audio Files - G.726 Audio File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng âm thanh có chứa nguyên G.726 2, 3, 4, hoặc 5-bit ADPCM (Adaptive Differential xung-Code Modulation) dữ liệu; được định nghĩa bởi CCITT (Telegraph quốc tế và Uỷ ban tư vấn điện thoại).

What is a G726 file?

Audio format that contains raw G.726 2, 3, 4, or 5-bit ADPCM (Adaptive Differential Pulse-Code Modulation) data; defined by the CCITT (International Telegraph and Telephone Consultative Committee).

Phần mềm mở file .G726

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .G726 do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .G726

           

File .G726 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *