GA3 File

? Cách mở file .GA3? Những phần mềm mở file .GA3 và sửa file lỗi. Convert N/A GA3 file sang định dạng khác.

.GA3 File Extension

   
File name GA3 File
File Type Graphical Analysis 3 Document
Nhà phát triển Vernier
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .GA3 là file gì?

GA3 là Data Files - Graphical Analysis 3 Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Vernier.

What is a GA3 file?

Document created and used by Graphical Analysis, an application used by middle and high school science students to produce, analyze, and print graphs; may contain graphs, data tables, histograms, text and calculated columns.

Cách mở .GA3 file

Để mở file .GA3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GA3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GA3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GA3 do người dùng đóng góp.

  • Vernier Graphical Analysis
  • GS Advanced Editor
  • GS Advanced Editor

Chuyển đổi file .GA3

File .GA3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *