GADGEPRJ File

? Cách mở file .GADGEPRJ? Những phần mềm mở file .GADGEPRJ và sửa file lỗi. Convert Zip GADGEPRJ file sang định dạng khác.

.GADGEPRJ File Extension

   
File name GADGEPRJ File
File Type Gadge It Project
Nhà phát triển Ashampoo
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .GADGEPRJ là file gì?

GADGEPRJ là Data Files - Gadge It Project, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Ashampoo.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Ashampoo Gadge It, một chương trình được sử dụng để thêm các tiện ích cho máy tính để bàn Windows; có thể là một tiện ích độc lập, một tiện ích cho thanh bên Windows, hoặc một tiện ích cho menu của trình duyệt của người dùng; có thể chứa các nút tương tác, hành động theo kịch bản, đồ họa, và văn bản.

What is a GADGEPRJ file?

Project file created by Ashampoo Gadge It, a program used for adding gadgets to the Windows desktop; can be a standalone gadget, a gadget for the Windows sidebar, or a gadget for the user's browser menu; can contain interactive buttons, scripted actions, graphics, and text.

Cách mở .GADGEPRJ file

Để mở file .GADGEPRJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GADGEPRJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GADGEPRJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GADGEPRJ do người dùng đóng góp.

  • Ashampoo Gadge It
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .GADGEPRJ

File .GADGEPRJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *