GADGEPRJ File

GADGEPRJ là Data Files - Gadge It Project, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Ashampoo.

.GADGEPRJ File Extension

   
File name GADGEPRJ File
File Type Gadge It Project
Nhà phát triển Ashampoo
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .GADGEPRJ là file gì?

GADGEPRJ là Data Files - Gadge It Project, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Ashampoo.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Ashampoo Gadge It, một chương trình được sử dụng để thêm các tiện ích cho máy tính để bàn Windows; có thể là một tiện ích độc lập, một tiện ích cho thanh bên Windows, hoặc một tiện ích cho menu của trình duyệt của người dùng; có thể chứa các nút tương tác, hành động theo kịch bản, đồ họa, và văn bản.

What is a GADGEPRJ file?

Project file created by Ashampoo Gadge It, a program used for adding gadgets to the Windows desktop; can be a standalone gadget, a gadget for the Windows sidebar, or a gadget for the user's browser menu; can contain interactive buttons, scripted actions, graphics, and text.

Phần mềm mở file .GADGEPRJ

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GADGEPRJ do filegi.com tổng hợp.

  • Ashampoo Gadge It
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .GADGEPRJ

           

File .GADGEPRJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *