GADGET File

? Cách mở file .GADGET? Những phần mềm mở file .GADGET và sửa file lỗi. Convert Zip GADGET file sang định dạng khác.

.GADGET File Extension

   
File name GADGET File
File Type Windows Gadget
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Executable Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4 ★ (80 Bình chọn)

File .GADGET là file gì?

GADGET là Executable Files - Windows Gadget, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một tiện ích là một chương trình nhỏ mà chạy trong Windows Vista hoặc Windows 7 sidebar. Nó lưu trữ nhiều tập tin dựa trên web trong một định dạng lưu trữ Zip và có thể bao gồm .HTML, CSS, .js file, cũng như các file web khác. file tiện ích được sử dụng cho các chương trình nhỏ như thức ăn tin tức, công cụ tìm kiếm, tiện ích hệ thống, và các trò chơi nhỏ.

What is a GADGET file?

A GADGET file is a small program that runs within the Windows Vista or Windows 7 sidebar. It stores several web-based files in a Zip archive format and may include .HTML, .CSS, .JS files, as well as other web files. GADGET files are used for small programs such as news feeds, search tools, system utilities, and small games.

Cách mở .GADGET file

Để mở file .GADGET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GADGET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GADGET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GADGET do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional
  • Media Player Classic
  • Stuffit Expander
  • Gadget Extractor
  • Gadget Extractor

Chuyển đổi file .GADGET

File .GADGET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *