GALAXY File

? Cách mở file .GALAXY? Những phần mềm mở file .GALAXY và sửa file lỗi. Convert Text GALAXY file sang định dạng khác.

.GALAXY File Extension

   
File name GALAXY File
File Type Blizzard Galaxy File
Nhà phát triển Blizzard Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .GALAXY là file gì?

GALAXY là Game Files - Blizzard Galaxy File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Blizzard Entertainment.

Mã nguồn tập tin được tạo ra sử dụng ngôn ngữ Galaxy Blizzard, được sử dụng để gây nên chương trình trò chơi và mô-đun thông minh nhân tạo máy tính cho StarCraft II: Wings of Liberty; chứa biến, hướng dẫn, và logic khác cho các trò chơi; được sử dụng để kiểm soát cách máy tính đóng đối với người chơi của con người, hoặc cho trigger kịch bản trò chơi.

What is a GALAXY file?

Source code file created using Blizzard's Galaxy language, which is used to program game triggers and computer artificial intelligence modules for StarCraft II: Wings of Liberty; contains variables, instructions, and other logic for the game; used for controlling the way the computer plays against human players, or for scripting game triggers.

Cách mở .GALAXY file

Để mở file .GALAXY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GALAXY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GALAXY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GALAXY do người dùng đóng góp.

  • Bare Bones TextWrangler
  • Blizzard StarCraft 2
  • Blizzard StarCraft 2
  • Blizzard StarCraft 2 Editor
  • Microsoft Notepad
  • text editor
  • text editor
  • MacVim

Chuyển đổi file .GALAXY

File .GALAXY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *