GAN File

? Cách mở file .GAN? Những phần mềm mở file .GAN và sửa file lỗi. Convert N/A GAN file sang định dạng khác.

.GAN File Extension

   
File name GAN File
File Type GanttProject Project File
Nhà phát triển GanttProject
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (16 Bình chọn)

File .GAN là file gì?

GAN là Data Files - GanttProject Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi GanttProject.

Dự án tạo ra với GanttProject, một mã nguồn mở, cross-platform chương trình lập kế hoạch dự án; chứa một cây nhiệm vụ cũng như một danh sách các nguồn lực dự án và thời hạn; có thể được trả trực quan trong GanttProject.

What is a GAN file?

Project created with GanttProject, a open-source, cross-platform project scheduling program; contains a tree of tasks as well as a list of project resources and deadlines; can be visually rendered within GanttProject.

Cách mở .GAN file

Để mở file .GAN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GAN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GAN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GAN do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • GanttProject
  • GanttProject

Chuyển đổi file .GAN

File .GAN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *