GAR File

? Cách mở file .GAR? Những phần mềm mở file .GAR và sửa file lỗi. Convert Binary GAR file sang định dạng khác.

.GAR File Extension

   
File name GAR File
File Type 1Farming Simulator Game Archive File
Nhà phát triển GIANTS Software
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.6 ★ (14 Bình chọn)

File .GAR là file gì?

GAR là Game Files - 1Farming Simulator Game Archive File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi GIANTS Software.

tập tin dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi Farming Simulator, một trò chơi trong đó người chơi cây và thu hoạch cây trồng cũng như quản lý thiết bị và gia súc; chứa nội dung trò chơi và thường được nhìn thấy với tên tập tin DataS.gar.

What is a GAR file?

Game data file used by Farming Simulator, a game in which players plant and harvest crops as well as manage equipment and cattle; contains game content and is often seen with the filename DataS.gar.

Cách mở .GAR file

Để mở file .GAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GAR do người dùng đóng góp.

  • PolyPattern-Design
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • IPM
  • Automobile
  • GUI_TEST Application
  • GUI_TEST Application

Chuyển đổi file .GAR

File .GAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *