GAU File

? Cách mở file .GAU? Những phần mềm mở file .GAU và sửa file lỗi. Convert N/A GAU file sang định dạng khác.

.GAU File Extension

   
File name GAU File
File Type Flight Simulator Gauge File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .GAU là file gì?

GAU là Misc Files - Flight Simulator Gauge File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

gauge máy bay được sử dụng bởi Microsoft Flight Simulator; bao gồm altimeters, màn hình GPS, radar thời tiết, ngăn xếp radio, vv; có thể được nhập khẩu và sử dụng với máy bay khác nhau.

What is a GAU file?

Aircraft gauge used by Microsoft Flight Simulator; includes altimeters, GPS displays, weather radars, radio stacks, etc; can be imported and used with various airplanes.

Cách mở .GAU file

Để mở file .GAU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GAU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GAU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GAU do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Flight Simulator X Gold Edition
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .GAU

File .GAU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *