GAU File

GAU là Misc Files - Flight Simulator Gauge File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

.GAU File Extension

   
File name GAU File
File Type Flight Simulator Gauge File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .GAU là file gì?

GAU là Misc Files - Flight Simulator Gauge File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

gauge máy bay được sử dụng bởi Microsoft Flight Simulator; bao gồm altimeters, màn hình GPS, radar thời tiết, ngăn xếp radio, vv; có thể được nhập khẩu và sử dụng với máy bay khác nhau.

What is a GAU file?

Aircraft gauge used by Microsoft Flight Simulator; includes altimeters, GPS displays, weather radars, radio stacks, etc; can be imported and used with various airplanes.

Phần mềm mở file .GAU

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GAU do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Flight Simulator X Gold Edition
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .GAU

           

File .GAU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *