GBL File

? Cách mở file .GBL? Những phần mềm mở file .GBL và sửa file lỗi. Convert Text GBL file sang định dạng khác.

.GBL File Extension

   
File name GBL File
File Type Gerber Bottom Layer Data File
Nhà phát triển Ucamco
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .GBL là file gì?

GBL là Data Files - Gerber Bottom Layer Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Ucamco.

tập tin đầu ra dữ liệu được tạo ra bởi Printed Circuit Board (PCB) các công cụ CAD như Altium Designer và được sử dụng bởi các máy sản xuất PCB để chỉ kết nối điện; chứa dữ liệu cho nhiều bảng lớp về cách bố trí cho các lớp đồng đáy; tương tự như phần mở rộng tập tin .GTL; viết bằng RS-274X, đó là định dạng Gerber phổ biến nhất và hiện đại.

What is a GBL file?

Data output file created by Printed Circuit Board (PCB) CAD tools like Altium Designer and used by PCB manufacturing machines to designate electrical connections; contains data for multiple layer boards about the layout for bottom copper layers; similar to the .GTL file extension; written in RS-274X, which is the most common and contemporary Gerber format.

Cách mở .GBL file

Để mở file .GBL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GBL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GBL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GBL do người dùng đóng góp.

  • gEDA
  • Altium Designer
  • Altium Designer
  • Autodesk EAGLE
  • Viewplot
  • Gerbv
  • Gerbv

Chuyển đổi file .GBL

File .GBL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *