GBO File

? Cách mở file .GBO? Những phần mềm mở file .GBO và sửa file lỗi. Convert Text GBO file sang định dạng khác.

.GBO File Extension

   
File name GBO File
File Type Gerber Bottom Overlay Data File
Nhà phát triển Ucamco
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .GBO là file gì?

GBO là Data Files - Gerber Bottom Overlay Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Ucamco.

tập tin đầu ra dữ liệu được tạo ra bởi Printed Circuit Board (PCB) các công cụ CAD như Autodesk EAGLE và được sử dụng bởi các máy sản xuất PCB để chỉ bố trí các kết nối điện; chứa dữ liệu bố trí cho các lớp màn hình lụa đáy; viết bằng RS-274X, đó là định dạng Gerber phổ biến nhất và hiện đại.

What is a GBO file?

Data output file created by Printed Circuit Board (PCB) CAD tools such as Autodesk EAGLE and used by PCB manufacturing machines to designate layouts of electrical connections; contains layout data for bottom silk screen layers; written in RS-274X, which is the most common and contemporary Gerber format.

Cách mở .GBO file

Để mở file .GBO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GBO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GBO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GBO do người dùng đóng góp.

  • Altium Designer
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Summer Viewer
  • Altium Designer Winter
  • Protel DXP
  • Protel DXP

Chuyển đổi file .GBO

File .GBO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *