GBP File

? Cách mở file .GBP? Những phần mềm mở file .GBP và sửa file lỗi. Convert N/A GBP file sang định dạng khác.

.GBP File Extension

   
File name GBP File
File Type 1Gerber Bottom Solder Paste Data File
Nhà phát triển Ucamco
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .GBP là file gì?

GBP là Data Files - 1Gerber Bottom Solder Paste Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ucamco.

tập tin đầu ra dữ liệu được tạo ra bởi CAD Printed Circuit Board (PCB) các công cụ như Autodesk EAGLE; chứa dữ liệu bố trí cho dán lớp dưới cùng của PCB để tạo stencils để áp dụng dán vào hội đồng quản trị.

What is a GBP file?

Data output file created by CAD Printed Circuit Board (PCB) tools such as Autodesk EAGLE; contains layout data for the bottom paste layer of the PCB for creating stencils to apply paste to the board.

Cách mở .GBP file

Để mở file .GBP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GBP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GBP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GBP do người dùng đóng góp.

  • Genie Backup Assistant
  • Genie Backup Manager Pro
  • Genie Backup Manager Pro
  • Altium Designer
  • WinArchiver
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Summer

Chuyển đổi file .GBP

File .GBP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *