GBPROJ File

? Cách mở file .GBPROJ? Những phần mềm mở file .GBPROJ và sửa file lỗi. Convert Binary GBPROJ file sang định dạng khác.

.GBPROJ File Extension

   
File name GBPROJ File
File Type GarageBand Project
Nhà phát triển Apple
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .GBPROJ là file gì?

GBPROJ là Audio Files - GarageBand Project, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

hồ sơ dự án âm thanh được tạo ra bởi GarageBand, một chương trình nhà sản xuất âm thanh; có thể chứa dữ liệu MIDI cũng như ghi lại hoặc nhập khẩu âm thanh; sử dụng để lưu sưu tập âm nhạc trong quá trình sản xuất.

What is a GBPROJ file?

Audio project file created by GarageBand, a home audio production program; may contain MIDI data as well as recorded or imported audio tracks; used for saving music compilations during the production process.

Cách mở .GBPROJ file

Để mở file .GBPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GBPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GBPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GBPROJ do người dùng đóng góp.

  • Apple GarageBand 10

Chuyển đổi file .GBPROJ

File .GBPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *