GCG File

? Cách mở file .GCG? Những phần mềm mở file .GCG và sửa file lỗi. Convert Text GCG file sang định dạng khác.

.GCG File Extension

   
File name GCG File
File Type GCG DNA Sequence File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .GCG là file gì?

GCG là Data Files - GCG DNA Sequence File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

What is a GCG file?

Data file created in the GCG format, a DNA sequencing format used in medical research; stores a single sequence using a plain text format; also contains identifying information and often a short description.

Cách mở .GCG file

Để mở file .GCG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GCG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GCG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GCG do người dùng đóng góp.

  • BioEdit
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Logic Gate Simulator
  • GenCG Application
  • GENtle
  • GENtle

Chuyển đổi file .GCG

File .GCG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *