GCG File

GCG là Data Files - GCG DNA Sequence File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

.GCG File Extension

   
File name GCG File
File Type GCG DNA Sequence File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .GCG là file gì?

GCG là Data Files - GCG DNA Sequence File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

What is a GCG file?

Data file created in the GCG format, a DNA sequencing format used in medical research; stores a single sequence using a plain text format; also contains identifying information and often a short description.

Phần mềm mở file .GCG

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GCG do filegi.com tổng hợp.

  • BioEdit
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Logic Gate Simulator
  • GenCG Application
  • GENtle
  • GENtle

Chuyển đổi file .GCG

           

File .GCG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *