GCH File

? Cách mở file .GCH? Những phần mềm mở file .GCH và sửa file lỗi. Convert Text GCH file sang định dạng khác.

.GCH File Extension

   
File name GCH File
File Type Precompiled Header File
Nhà phát triển The GNU Project
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .GCH là file gì?

GCH là Developer Files - Precompiled Header File, dưới định dạng Text được phát triển bởi The GNU Project.

Tập tin được tạo ra cho các ứng dụng phát triển chương trình như GNU dự án C và C ++ (GCC) và Microsoft Visual C ++; chứa một phần đầu tập tin .H biên dịch sẵn để giảm thời gian xử lý cho trình biên dịch; tương tự như tập tin tiêu đề .PCH tiền biên dịch; chứa C / C ++ lập trình ngôn ngữ tham chiếu bởi các file mã nguồn khác, chẳng hạn như các file cpp.

What is a GCH file?

File created for program development applications such as GNU project C and C++ compiler (GCC) and Microsoft Visual C++; contains a precompiled header .H file in order to reduce the processing time for compilers; similar to precompiled header .PCH files; contains C/C++ programming language referenced by other source code files, such as .CPP files.

Cách mở .GCH file

Để mở file .GCH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GCH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GCH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GCH do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .GCH

File .GCH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *