GCM File

? Cách mở file .GCM? Những phần mềm mở file .GCM và sửa file lỗi. Convert Binary GCM file sang định dạng khác.

.GCM File Extension

   
File name GCM File
File Type GameCube ROM
Nhà phát triển Nintendo
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (20 Bình chọn)

File .GCM là file gì?

GCM là Game Files - GameCube ROM, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nintendo.

Nintendo GameCube trò chơi lưu lại dưới dạng ảnh đĩa; chứa các nội dung chính xác của một đĩa GameCube; có thể được đốt cháy để một mini-DVD cho GameCube console hoặc chơi trên một máy tính sử dụng một giả lập GameCube.

What is a GCM file?

Nintendo GameCube game saved as a disk image; contains the exact contents of a GameCube disc; can be burned to a mini-DVD for the GameCube console or played on a PC using a GameCube emulator.

Cách mở .GCM file

Để mở file .GCM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GCM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GCM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GCM do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • ImgBurn
  • ImgBurn
  • Sage Gestion commerciale
  • Media Player Classic
  • Reprendre Gestion Commerciale
  • Reprendre Gestion Commerciale

Chuyển đổi file .GCM

File .GCM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *