GCODE File

? Cách mở file .GCODE? Những phần mềm mở file .GCODE và sửa file lỗi. Convert Text GCODE file sang định dạng khác.

.GCODE File Extension

   
File name GCODE File
File Type G-Code 3D Printer File
Nhà phát triển N/A
Phân loại CAD Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.7 ★ (14 Bình chọn)

File .GCODE là file gì?

GCODE là CAD Files - G-Code 3D Printer File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Một tập tin GCODE chứa các lệnh trong G-Code, mà là một ngôn ngữ dùng để mô tả làm thế nào một máy in 3D nên in một công việc. Nó lưu trữ hướng dẫn trong văn bản đơn giản với mỗi dòng đại diện cho một lệnh khác nhau, chẳng hạn như tốc độ máy in nên in, nhiệt độ nó phải được đặt ở, và nơi những phần in nên di chuyển. file GCODE được tạo ra bởi chương trình cắt, chẳng hạn như Simplify3D và Slic3r, mà dịch bản vẽ CAD vào G-Code, trong đó một máy in 3D có thể đọc.

What is a GCODE file?

A GCODE file contains commands in G-Code, which is a language used to describe how a 3D printer should print a job. It stores instructions in plain text with each line representing a different command, such as how fast the printer should print, the temperature it should be set at, and where the printing parts should move. GCODE files are created by slicing programs, such as Simplify3D and Slic3r, that translate CAD drawings into G-Code, which a 3D printer can read.

Cách mở .GCODE file

Để mở file .GCODE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GCODE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GCODE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GCODE do người dùng đóng góp.

  • NC Viewer
  • Simplify3D
  • Simplify3D
  • Blaze3D
  • GCode Viewer

Chuyển đổi file .GCODE

File .GCODE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *