GCX File

? Cách mở file .GCX? Những phần mềm mở file .GCX và sửa file lỗi. Convert N/A GCX file sang định dạng khác.

.GCX File Extension

   
File name GCX File
File Type Grapher Graph File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (7 Bình chọn)

File .GCX là file gì?

GCX là Data Files - Grapher Graph File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

2D hay 3D đồ thị được tạo ra với Grapher, một chương trình vẽ đồ kèm theo Mac OS X; có thể tạo biểu đồ từ phương trình tiêu chuẩn, logarit, và cực; bao gồm phóng to và khả năng hoạt hình.

What is a GCX file?

2D or 3D graph created with Grapher, a graphing program included with Mac OS X; can create graphs from standard, logarithmic, and polar equations; includes zooming and animation capabilities.

Cách mở .GCX file

Để mở file .GCX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GCX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GCX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GCX do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .GCX

File .GCX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *