GCZ File

? Cách mở file .GCZ? Những phần mềm mở file .GCZ và sửa file lỗi. Convert Binary GCZ file sang định dạng khác.

.GCZ File Extension

   
File name GCZ File
File Type Compressed GameCube/Wii ROM
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (8 Bình chọn)

File .GCZ là file gì?

GCZ là Game Files - Compressed GameCube/Wii ROM, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Nintendo GameCube hoặc tập tin trò chơi Nintendo Wii lưu lại dưới dạng ảnh đĩa nén; chứa một bản sao của dữ liệu từ một đĩa trò chơi, nhưng nó nén để tiết kiệm không gian đĩa; tương tự như một tập tin .GCM, ngoại trừ đó là nó nén; có thể được tạo ra và mở ra với các giả lập Dolphin.

What is a GCZ file?

Nintendo GameCube or Nintendo Wii game file saved as a compressed disk image; contains a copy of the data from a game disc, but compresses it to save disk space; similar to a .GCM file, except that is it compressed; can be created and opened with the Dolphin emulator.

Cách mở .GCZ file

Để mở file .GCZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GCZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GCZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GCZ do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • GC3 Application
  • GC3 Application
  • GC2 Application
  • Dolphin

Chuyển đổi file .GCZ

File .GCZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *